De adoptie procedure

U overweegt om een hond van ons te adopteren! Allereerst gefeliciteerd met de voorgenomen gezinsuitbreiding en heel erg bedankt dat u interesse heeft in een van onze honden!

Alle honden hebben een geschiedenis, zo ook onze honden. Wat onze honden betreft, hebben we die geschiedenis echter van dichtbij meegemaakt en maken we inmiddels deel uit van elkaars leven. Ze zijn onze honden en volledig afhankelijk van ons, onze zorg en onze beslissingen.

Daarom is het voor ons erg belangrijk dat tussen adoptanten en adoptiehond een dusdanige verbintenis ontstaat dat de hond als volwaardig gezinslid wordt beschouwd. En we zien niets liever dan adoptanten en honden die gelukkig zijn met elkaar!Intake
Als u belangstelling hebt voor een hond, kunt u dat kenbaar maken als reactie bij een advertentie, per
e-mail (info@dierenhulporfa.nl) of telefonisch (06-29736191). Als u ons schriftelijk benadert, vertel alsjeblieft alvast iets over uw woonsituatie (gezinssamenstelling, werkrooster ed). Dan kunnen we alvast een inschatting maken of de hond in het plaatje past en extra informatie inwinnen in Roemenië als dat nodig is. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat wij u terug kunnen bellen. In ons telefonisch gesprek kunt u al uw vragen stellen en zullen wij verder uw situatie en de bijzonderheden over de hond bespreken.


Huisbezoek
Als we denken dat de hond bij uw situatie past, wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Een huibezoek zien we als een persoonlijke kennismaking met de adoptanten van onze hond. Ook wordt gekeken of bv. de tuin goed omheind is en of er voor onze hond specifieke zaken spelen, waarover wij kunnen adviseren. Kortom we kijken samen of het plaatje daadwerkelijk compleet en passend is.

De adoptie
Na het huisbezoek gaan wij de plaatsingsovereenkomst regelen en de reis van de hond voorbereiden.

Adoptiebijdrage
De adoptiebijdrage bedraagt 250 euro tenzij anders vermeld.

De adoptiebijdrage wordt gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de kosten die met de adoptiehond zijn gemaakt. De volgende kosten worden door de adoptiebijdrage gedekt:
- volledige cocktailenting (incl. tegen rabiës)
- chip
- paspoort
- bloedtesten (Anaplasma, Dirofilaria, Ehrlichia, Lyme, Babesiose) en ontlastingonderzoek
- reiskosten
- behandeling tegen wormen, vlooien en teken voor vertrek

Nazorg
We blijven graag contact houden ook na de adoptie! Af en toe horen hoe het gaat, is voor ons een enorme stimulans en geeft het ons de energie om door te zetten! Bovendien denken we graag mee bij eventuele problemen. We hebben een deskundig team en we zullen proberen om u zo goed als mogelijk met raad en daad bij te staan. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere adoptanten van Orfa via onze Facebook-groep Adoptanten van Dierenhulp Orfa.

Tenslotte...
U overweegt om een hond te adopteren! Wat geweldig is dat! Voor u en voor de hond! Een hond brengt namelijk zoveel liefde en zoveel vreugde met zich mee. Maar een hond brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee en kost tijd, geld en energie. Misschien heeft u al een hond (gehad). Of misschien wordt uw nieuwe viervoetige vriend de eerste hond in uw leven. Voordat u een definitieve beslissing neemt, is het raadzaam dat u voor uzelf antwoord geeft op een aantal vragen:
- heeft u de tijd, het geduld en de energie om in een hond te investeren, zeker in de eerste maanden?
- bent u bereid om een deel van uw sociaal leven op te offeren voor de hond?
- heeft u een oplossing voor de hond gedurende uw vakanties?
- zijn er vaak spanningen bij u thuis? Honden zijn daar erg gevoelig voor en dat kan hun gedrag en gezondheid ernstig schaden.
- bent u bereid om een training te volgen met uw hond als dat nodig is?
- het adoptiebedrag dat u voor een hond betaalt, is een fractie van de kosten die een hond met zich meebrengt. Kunt u zich die kosten permitteren? Kunt u eventuele dierenartsrekeningen betalen?
- welke verwachtingen heeft u van de nieuwe hond in uw leven?
- en last but not least...realiseert u zich dat een hond in uw leven een commitment is voor vele jaren? In goede en slechte tijden? :)