Persbericht FNPA
(vertaling)


De goed voorbereide poging van de Commissie voor Publieke Administratie (verpersoonlijkt door de prefect van de hoofdstad en de voorzitter Sulfina Barbu) om de massa euthanasie van de zwerfhonden opnieuw in te voeren, op dit moment spaak gelopen omdat de plenaire vergadering van het Parlement besloten heeft tot een nieuwe analyse van het wetsvoorstel, leidt blijkbaar tot het ten koste van alles verzinnen van methoden om de zo vurig begeerde grondstoffen voor de crematoria “Protan” te leveren.
Als het via het Parlement niet lukt, dan maar via de Regering! Zodoende fabriceert de Regering op dit moment een noodverordening die het mogelijk maakt dat de honden gevangen en binnen 1 week afgemaakt worden.

Het niet handhaven van de wet, het gebrek aan democratie, de inefficientie en de immoraliteit van het voorstel van PDL betreffende het beheren van de zwerfhondenpopulatie middels de herinvoering van de euthanasie heeft geleid tot reacties op alle niveaus.

De organisatie “Sternenhof” organiseert op 24 maart om 15.00 uur een protest voor het Roemeense Consulaat in Munchen, Duitsland. De organisatie “RespekTiere Österreich” zal op dezelfde dag protesteren in Salzburg, Oostenrijk.

Het wetsvoorstel betreffende het doden van de honden is in strijd met:
- De dierenbeschermingswet,
- Het Europees Verdrag voor Bescherming van de Dieren,
- Het Verdrag van Lisabon (art. 13, TFEU),
- De Universele Verklaring voor de Rechten van het Dier,
- World Health Organization, WHO Geneva


Het standpunt van het Europees Parlement
Het door PDL aanhangig gemaakte wetsvoorstel is in strijd met de wens van het Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals van het Europees Parlement, dat hierover een brief heeft gestuurd aan de Roemeense volksvertegenwoordigers, aldus citaat:

The latest legislative procedure in the Romanian Parliament, planning to permit again the arbitrary killing of healthy animals, is not following the spirit of the Lisbon Treaty nor the position of the European Parliament.”

“In the European Parliament all voting results regarding animal welfare have had a high consensus supporting the position that the Union and its Member States must pay full regard to the welfare requirements of animals.”

“Considering this clear statement, we as representatives of the European citizens and as Members of the European Parliament politely and urgently ask the Romanian Parliament, to consider the position of the European Parliament, which also represents the Romanian people, and vote in the European spirit, based on your ethical responsibility and for the only sustainable solution, based on the WHO approach of catch neuter, release programmes.”

Strasbourg, 10 March 2011

European Parliament Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals
www.animalwelfareintergroup.eu
prin Andreas Erler
Secretariat of the Intergroup